Điều khoản sử dụng dịch vụ

Vui lòng đọc mục này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Sumato. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ này. 

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, giao diện chung, và nội dung có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của Sumato hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và Sumato hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ Sumato mỗi khi sử dụng tài liệu. 

Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Không bảo đảm

Tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng. Sumato không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật. Không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định nhưng không giới hạn bởi các bảo đảm không vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm vi rút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc Chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự. Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của phụ huynh và học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Sumato hoặc phụ huynh/học viên, Sumato sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

Thư điện tử

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. Sumato có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng Sumato không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm, Sumato có quyền điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách thông báo trên website. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân và chuyển giao cho bên thứ ba 

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị tiết lộ trái phép. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhân khẩu học tổng hợp cho các bên thứ ba như giáo viên toàn thời gian, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi tham gia để quản lý các quy trình hoạt động, đối tác và / hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi. Điều này không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân có thể xác định bất kỳ cá nhân.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân 

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc sử dụng tiếp tục hoặc khi cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy Dữ liệu Cá nhân hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn. 

Trang web của bên thứ ba 

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi biết khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. 

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải. Nếu bất không thể giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.

Thông tin liên hệ 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được giải đáp các thắc mắc:

Học viện Công nghệ Sumato

Địa chỉ: 750 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 028 7775 8889

Email: [email protected]

    Đăng ký nhận tư vấn