Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của chúng tôi, Khách hàng bắt buộc phải đăng ký thông tin, bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập để thiết lập hồ sơ cá nhân. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Sumato mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, Sumato cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
 • Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa website Sumato và thành viên;
 • Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
 • Liên lạc với Khách hàng để cung cấp thông tin khi Khách hàng mua các khóa học hoặc sản phẩm trên website. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;
 • Thực hiện các cuộc khảo sát, các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của website có ảnh hưởng đến Khách hàng;

Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Sumato khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Sumato luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng.

Sumato yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng rời máy tính và chưa  đăng xuất trên website, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 1. Sumato sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
 2. Sumato sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Sumato.
 3. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân gửi bên Ban quản trị website, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.

IV. THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây: 

 • Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
 • Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị website và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ban quản trị website Sumato cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

 • Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website Sumato;
 • Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
 • Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng, ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
 • Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

 VI. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

 1. Ban quản trị website Sumato có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.
 2. Ban quản trị website Sumato có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới nhóm các Công ty nằm trong hệ thống của Sumato, để nghiên cứu và giới thiệu tới Khách hàng những website có sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Trong trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, Sumato hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.
 3. Sumato có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 4. Nếu Sumato tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài khoản website, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của Sumato về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.
 5. Sumato và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kỳ.
 6. Sumato sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.
 7. Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

VII. ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ THÔNG TIN

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ: 

Địa chỉ:  750 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028 7775 8889

Email: [email protected]

VIII. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Sumato có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. 

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kỳ thắc mắc về Sumato Academy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

Học viện Sumato: 

Địa chỉ:  750 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 028 7775 8889

Email: [email protected]

  Đăng ký nhận tư vấn