Giảng viên

TP.HCM

I. Mô tả công việc

A. NGÀNH LẬP TRÌNH WEB, APP

B. NGÀNH LẬP TRÌNH ROBOT, AUTOMATION

C. NGÀNH ĐỒ HỌA 3D, IN 3D

II. Quyền lợi được hưởng

III. Cách thức ứng tuyển

Thông tin liên hệ: