BD Intern (Cộng tác viên Phát triển kinh doanh)

TP. HCM

 

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

IV. Địa điểm làm việc: 

V. Cách thức ứng tuyển

Thông tin liên hệ: