Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh (Telesales)

105 - 107 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

IV. Địa điểm làm việc

V. Cách thức ứng tuyển

 

 

Thông tin liên hệ: