INTERN SOFTWARE ENGINEER

TP.HCM

 

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

 

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

 

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

IV. Địa điểm làm việc

 Sumato Academy, 105-107 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

V. Cách thức ứng tuyển

Gửi email ứng tuyển về địa chỉ intern-software@sumato.edu.vn

Tiêu đề email ghi rõ: [HCMC] [Vị trí ứng tuyển] Họ và tên

 

 

Thông tin liên hệ: