INTERN MARKETING

TP.HCM

 

I. Mô tả công việc

II. Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

 

IV. Địa điểm làm việc

 Sumato Academy, 105-107 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

V. Cách thức ứng tuyển

Gửi email ứng tuyển về địa chỉ [email protected]

Tiêu đề email ghi rõ: [HCMC] [Vị trí ứng tuyển] Họ và tên

 

 

Thông tin liên hệ: