Trưởng nhóm Tư vấn tuyển sinh

TP HCM

I. Mô tả công việc

II.  Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

IV. Địa điểm làm việc:  

V. Cách thức ứng tuyển

Thông tin liên hệ: