Thực tập sinh tư vấn tuyển sinh

TP HCM

I. Mô tả công việc

II.  Yêu cầu công việc

III. Quyền lợi được hưởng

IV. Địa điểm làm việc 

V. Cách thức ứng tuyển

Thông tin liên hệ: