Sensor & Automation Robot

Tư vấn: 028 7775 8889

Sensor & Automation Robot

Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản để lập trình và chế tạo robot, hay các hệ thống tự động hóa.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
12-16 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Build your Own Robot from scratch, Add advanced sensor modules, programming & integrating with sensor to automate Robot, Simple AI&ML training (Arduino, RasperyPi)

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

coming soon

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả