Robotics Lab: Area 51

Tư vấn: 028 7775 8889

Robotics Lab: Area 51

Khóa học tạo cơ hội cho các học sinh được lắp ráp và lập trình với những robot có cấu trúc phức tạp hơn, tính ứng dụng cao hơn khi sử dụng các thiết bị điện tử thực tế. Kết thúc khóa học thì học sinh sẽ có cơ hội được thi đâu

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
9+ tuổi 2 Tháng 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Lego Wedo, Lego Mindstorm

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

Lego Education kits

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả