Assembling & Programming Intelligent Robot

Tư vấn: 028 7775 8889

Assembling & Programming Intelligent Robot

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ robot, nguyên lý điện, cấu trúc điện tử giúp các em có kỹ năng lắp ráp, lập trình cơ bản, và phát triển năng lực tư duy.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
10 -16 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

3D printing Robot module, Assembling Robot from scratch, Programming Control Logic Robot

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

Sunflower robot kits

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả