Arduino IoT: Đến với thế giới kết nối vạn vật

Tư vấn: 028 7775 8889

Arduino IoT: Đến với thế giới kết nối vạn vật

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức chung về IoT, cách thiết kế, lập trình và làm việc với các nền tảng IoT thông dụng.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
15 - 18 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh Sumato

Mô tả khóa học

Setup smart home kits, Build your own IoT devices and Controller Server

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

Xiaomi Smarthome kits, Tinyarcade

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả