Advanced Robots

Tư vấn: 028 7775 8889

Advanced Robots

Khóa học tạo cơ hội cho các em được lắp ráp và lập trình với những robot có cấu trúc phức tạp hơn, biết cách sử dụng mạch điện ghép nối khi lắp ráp robot.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
7-15 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Lego Wedo, Lego Mindstorm

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

Lego Education kits

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả