Robotics

Robotics mang đến trải nghiệm lập trình robot cho trẻ em. Học robotics giúp trẻ rèn luyện kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn và phát huy khả năng sáng tạo.

Tổng khóa học

6 khóa học

EV3 - Chế tạo robot

Khóa học cung cấp những kiến thức về lập trình robot, giúp các em có thể lắp ráp, sáng tạo ra những con robot và sửa chữa chúng như kỹ sư robot thực thụ.

Độ tuổi: 11 - 14 tuổi

Thời gian: 64h

star star star star star

WEDO 1 - Khám phá robot

Thông qua các trò chơi lắp ráp với Lego Wedo, khóa học giúp trẻ phát triển tư duy, truyền cảm hứng học tập, tạo bệ phóng tư duy vững chắc để trẻ tự tin vươn ra thế giới.

Độ tuổi: 7 - 10 tuổi

Thời gian: 64h

star

Advanced Robots

Khóa học tạo cơ hội cho các em được lắp ráp và lập trình với những robot có cấu trúc phức tạp hơn, biết cách sử dụng mạch điện ghép nối khi lắp ráp robot.

Độ tuổi: 7-15 tuổi

Thời gian: coming soon

star star

IoT

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức chung về IoT, cách thiết kế, lập trình và làm việc với các nền tảng IoT thông dụng.

Độ tuổi: 10-16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star

Assembling & Programming Intelligent Robot

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ robot, nguyên lý điện, cấu trúc điện tử giúp các em có kỹ năng lắp ráp, lập trình cơ bản, và phát triển năng lực tư duy.

Độ tuổi: 10 -16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star

Sensor & Automation Robot

Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản để lập trình và chế tạo robot, hay các hệ thống tự động hóa.

Độ tuổi: 12-16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star star

Các khóa học

Programming

 • Logic & Scratch Jr.
 • Scratch & Google Computer Science First
 • Build Game
 • Learn Python
 • Web programming
 • Mobile app for iOS and Android

Robotics

 • Build Your First Robot
 • Advanced Robots
 • Assembling &
  Programming Intelligent Robot
 • Sensor & Automation Robot
 • IoT

Multimedia

 • Photographing & Retouch & Export
 • 2D design
 • 3D design, 3D printing
 • Animation & Cartoon
 • VR/AR

Kits Based

 • Google CS First
 • Tynker
 • Lego Education
 • Apple Swift Playground