Scratch PBO 1

Tư vấn: 028 7775 8889

Scratch PBO 1

Khóa học lập trình Scratch Project Based Online dành cho trẻ từ 8 - 11 tuổi, học tại gia - làm game thả ga.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
8 - 11 tuổi 8 buổi 10 - 25 học sinh Sumato - Japan

Mô tả khóa học

KIẾN THỨC

  • Kiến thức chung về các chức năng khi lập trình như điều kiện, vòng lặp, biến số, mảng, chương trình con...
  • Làm quen với lập trình, thông qua lập trình kéo thả, tạo ra những dự án nghệ thuật tương tác, trò chơi, câu chuyện...
  • Kiến thức về sự tuần tự, song song trong lập trình, khái niệm cơ bản về câu điều kiện và vòng lặp

KỸ NĂNG

  • Kỹ năng giao tiếp: Đề xuất một phương pháp, đưa ra các giải thích
  • Kỹ năng thực hành: Sử dụng thiết bị (sử dụng máy tính và phần mềm)
  • Tư duy máy tính: Nhận dạng mẫu, Trừu tượng hóa, Phân tách vấn đề

Yêu cầu học viên

  • Kỹ năng sử dụng máy tính (thao tác được với chuột, bàn phím).
  • Yêu thích lập trình.

Thiết bị học tập

  • Máy tính
  • Phần mềm Scratch

Nội dung chương trình học

Học phần 1

8 buổi

Buổi 1: Giới thiệu về Scratch

Buổi 2: Dự án 1 - Buổi biểu của ban nhạc Scratch

Buổi 3: Dự án 2 -Lạc vào không gian

Buổi 4: Dự án 3 - Biệt đội săn ma

Buổi 5 + 6: Dự án 4 - Chatbot

Buổi 7+8: Dự án 5: Hộp dụng cụ vẽ tranh

Học phần 2

8 buổi

Buổi 1+2: Dự án 1 - Trò chơi đua thuyền

Buổi 3+4: Dự án 2 - Trò chơi trí nhớ màu sắc

Buổi 5+6+7: Dự án 3 - Trò chơi bóng NÉ

Buổi 8 - Tổng kết học phần 2

Học phần 3

8 buổi

Buổi 1+2+3: Dự án 1 - Trò chơi trí tuệ

Buổi 4+5+6+7: Dự án 2 - Trò chơi mô phỏng virus Corona

Buổi 8 - Tổng kết học phần 3

Sản phẩm của học viên

Các khóa học khác

Xem tất cả