Lập trình web cơ bản

Tư vấn: 028 7775 8889

Lập trình web cơ bản

Khóa học giới thiệu tất cả các đối tượng trên một trang web, cách thức lập trình để tạo ra một trang web cơ bản.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
10 - 16 tuổi 60h - 3 tháng 9-15 học sinh Sumato - Japan

Mô tả khóa học

KIẾN THỨC

 • Tìm hiểu về internet, cách thức website hoạt động, cách thức dữ liệu truyền tải và hiển thị trên môi trường internet
 • Giới thiệu khái niệm về ngôn ngữ markup như HTML CSS, tập xây dựng trang web tĩnh
 • Xây dựng kiến thức về trình bày web và nắm rõ tính chất của tất cả các đối tượng trên một trang web

KỸ NĂNG

 • Kỹ năng về máy tính, mạng internet, tìm kiếm dữ liệu trên google.
 • Kỹ năng trình bày nội dung, định dạng nội dung trên website
 • Kỹ năng tư duy logic, thử và sai
 • Kỹ năng suy luận toàn vẹn để giải quyết yêu cầu đặt ra
 • Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ngôn ngữ: sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các câu lệnh lập trình 

THÁI ĐỘ

 • Sẵn sàng bước vào và khám phá thế giới internet bằng cánh cửa website.
 • Hiểu, vận dụng, xây dựng website và đóng góp vào kho tàng kiến thức nhân loại trên internet.
 • Không ngại khó khăn, thử và sai. Kiên trì nỗ lực đến cùng trong việc hoàn thành các dự án
 • Sáng tạo và ham học hỏi trong việc không ngừng tìm tòi cái mới

Yêu cầu học viên

 • Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản (các thao tác được với chuột, bàn phím).
 • Hiểu cơ bản về website (trình duyệt, địa chỉ web,…)
 • Yêu thích khoa học công nghệ.
 • Biết tiếng anh cơ bản

Thiết bị học tập

 • Máy tính/ Internet (Window 7+)
 • Mỗi bạn 1 máy tính
 • Máy chiếu, loa, micro, bảng trắng, bút lông xanh, bút lông đỏ

Nội dung chương trình học

Phần 1: Giới thiệu về website

7 bài

Bài 1: Internet là gì? Website là gì?

Bài 2: Tìm hiểu cách thức hoạt động của trình duyệt

Bài 3: Sử dụng các loại trình duyệt

Bài 4: Địa chỉ trình duyệt (URL), IP, DNS

Bài 5: Cách tìm kiếm mọi thứ với google

Bài 6: Chấm điểm website với google page speed

Bài 7: Bài tập thực hành: Tìm kiếm và nghiên cứu các thuật ngữ

Phần 2: HTML cơ bản

7 bài

Bài 1: Sử dụng trình soạn thảo code editor (IDE)

Bài 2: 5 bước xây dựng 1 trang web

Bài 3: Định dạng text nâng cao

Bài 4: Thêm hình ảnh

Bài 5: Sắp xếp nội dung trong trang

Bài 6: Thêm đường dẫn (link)

Bài 7: Kiểm tra cấu trúc trang (validating page structure)

Phần 3: CSS cơ bản

4 bài

Bài 1: Giới thiệu cơ bản về CSS

Bài 2: Định dạng text

Bài 3: Màu sắc và nền

Bài 4: Gắn file CSS bên ngoài vào trang

Phần 4: CSS nâng cao

3 bài

Bài 1: Giới thiệu về khái niệm box trong CSS

Bài 2: Floating và Positioning

Bài 3: Tổng kết về dàn trang trong CSS

Phần 5: Javascript

2 bài

Bài 1: Giới thiệu Javascript

Bài 2: Sử dụng Javascript

Phần 7: Dự án cuối khóa

2 bài

Bài 1: Xây dựng trang web album ảnh gia đình với bootstrap 4 và jquery

Bài 2: Làm chương trình máy tính bỏ túi bằng jquery và bootstrap trên nền web

Hình ảnh lớp học thực tế

Sản phẩm của học viên

Các khóa học khác

Xem tất cả