Bước vào thế giới lập trình

Tư vấn: 028 7775 8889

Bước vào thế giới lập trình

Khóa học giới thiệu ý tưởng về ngôn ngữ lập trình và ý nghĩa của việc lập trình thông qua ngôn ngữ Python giúp xây dựng phần mềm, mô tả yêu cầu cho máy tính hiểu.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
8 - 18 tuổi 65h - 4 tháng 9-15 học sinh Sumato - Japan

Mô tả khóa học

KIẾN THỨC

 • Các em sẽ được làm quen với giao diện lập trình Python Console thông qua những câu lệnh để tính toán, so sánh, thao tác về số, văn bản và tác vụ máy tính...
 • Tiếp theo, các em sẽ được làm quen với vòng lặp, câu lệnh điều kiện và ứng dụng để vẽ hình ảnh đồ họa bằng thư viện Turtles.
 • Cuối cùng các em sẽ học cách tự lập trình ra một số trò chơi và hoạt cảnh hoạt hình bằng sự sáng tạo của riêng mình.

KỸ NĂNG

 • Kỹ năng tư duy logic, thử và sai
 • Kỹ năng suy luận toàn vẹn để giải quyết yêu cầu đặt ra
 • Các kỹ năng lập trình cơ bản, tính toán, số học, thuật toán
 • Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ngôn ngữ: sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các câu lệnh lập trình 

THÁI ĐỘ

 • Tìm cảm hứng thông qua việc hiểu và thực hành việc lập trình cho máy tính làm theo yêu cầu của mình.
 • Không ngại khó khăn, thử và sai. Kiên trì nỗ lực đến cùng trong việc hoàn thành các dự án
 • Sáng tạo và ham học hỏi trong việc không ngừng tìm tòi cái mới

Yêu cầu học viên

 • Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản (thao tác được với chuột, bàn phím).
 • Yêu thích khoa học công nghệ.
 • Biết tiếng anh cơ bản.

Thiết bị học tập

 • Máy tính/ Internet (Window 7+)
 • Mỗi bạn 1 máy tính
 • Máy chiếu, loa, micro, bảng trắng, bút lông xanh, bút lông đỏ

Nội dung chương trình học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình và ngôn ngữ Python

5 bài

Bài 1: Giới thiệu về lập trình và cách ngôn ngữ lập trình tương tác với máy tính

Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ Python và Python Console

Bài 3: Cài đặt Python

Bài 4: Viết chương trình Python đầu tiên

Bài 5: Lưu trữ chương trình Python

Phần 2: Tính toán và biến trong Python

3 bài

Bài 1: Tính toán với Python: Các phép toán, thứ tự thực hiện câu lệnh

Bài 2: Giới thiệu về biến

Bài 3: Sử dụng biến trong Python

Phần 3: String, List, Tuple và Map

5 bài

Bài 1: Giới thiệu về chuỗi (string) và các thuật toán xử lý chuỗi

Bài 2: List mạnh mẽ hơn string rất nhiều

Bài 3: Tuple và ứng dụng

Bài 4: Python Map là gì

Bài 5: Bài tập thực hành

Phần 4: Học vẽ hình bằng thư viện Turtles

2 bài

Bài 1: Làm quen với các module trong thư viện turtles

Bài 2: Bài tập thực hành

Phần 5: Làm quen với cấu trúc điều kiện IF và ELSE

6 bài

Bài 1: IF - câu lệnh kiểm tra điều kiện

Bài 2: IF-THEN-ELSE

Bài 3: IF-ELIF

Bài 4: Biến không chứa giá trị - None

Bài 5: Sự khác nhau giữa string và number khi so sánh

Bài 6: Bài tập thực hành

Phần 6: Vòng lặp (loop)

3 bài

Bài 1: Làm quen với vòng lặp

Bài 2: Tìm hiểu ý nghĩa và ví dụ ứng dụng vòng lặp

Bài 3: Bài tập thực hành

Phần 7: Tái sử dụng lại code với Hàm (function) và Thư viện (library/module)

3 bài

Bài 1: Làm quen với hàm (function)

Bài 2: Cách tìm kiếm và sử dụng thư viện (library/module)

Bài 3: Bài tập thực hành

Phần 8: Làm quen với Lớp (class) và đối tượng (object)

3 bài

Bài 1: Làm quen với class

Bài 2: Làm quen với object

Bài 3: Bài tập thực hành

Phần 7: Giới thiệu một số hàm sẵn có trong python

3 bài

Bài 1: Giới thiệu và thực hành với 1 số hàm sẵn có

Bài 2: Tương tác với File trong Python

Bài 3: Bài tập thực hành

Phần 9: Giới thiệu một số module python hữu ích

5 bài

Bài 1: Tạo bản sao với hàm copy

Bài 2: Kiểm tra các tên biến bằng hàm keyword

Bài 3: Tạo số ngẫu nhiên bằng hàm random

Bài 4: Quản lý giao diện dòng lệnh (shell) với module sys

Bài 5: Thao tác với ngày giờ và thời gian với module time

Phần 10: Sử dụng thư viện vẽ turtles nâng cao

4 bài

Bài 1: Bắt đầu bằng vẽ hình cơ bản

Bài 2: Tô màu và sử dụng hàm để tô màu

Bài 3: Hàm vẽ hình vuông

Bài 4: Kết hợp các hàm để vẽ và tô màu hình vuông, hình ngôi sao, hình bát giác

Phần 11: Sử dụng thư viện tkinter để thao tác đồ hoạ

9 bài

Bài 1: Tạo nút bấm (Button)

Bài 2: Tạo vùng canvas để vẽ

Bài 3: Vẽ đường thẳng (Line), hình hộp (Box), nhiều hình tam giác và tô màu

Bài 4: Vẽ hình vòng cung (Arc), vẽ đa giác (Polygon)

Bài 5: Hiển thị ký tự (Text)

Bài 6: Hiển thị hình ảnh (Image)

Bài 7: Tạo hình ảnh chuyển động cơ bản (Animation)

Bài 8: Tạo đối tượng phản hồi với thao tác người dùng

Bài 9: Bài tập thực hành

Phần 12: Dự án cuối khoá học

1 bài

Viết phần mềm máy tính bỏ túi

Hình ảnh lớp học thực tế

Sản phẩm của học viên

Các khóa học khác

Xem tất cả