Build Game

Tư vấn: 028 7775 8889

Build Game

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức để thiết kế, sáng tạo, xây dựng ra một game của riêng mình.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
6-15 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Google Kids Game Builder, Tynker & Minecraft

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

Google Kids Game Builder, Tynker & Minecraft

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả