Animation & Cartoon

Tư vấn: 028 7775 8889

Animation & Cartoon

Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản về cách thiết kế nhân vật hoạt hình, các em sẽ có cơ hội sáng tạo những tác phẩm hoạt hình của riêng mình.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
10 - 16 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Learn annimation 2D, 3D models, make your own cartoon videos

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

coming soon

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả