3D Design, 3D Printing

Tư vấn: 028 7775 8889

3D Design, 3D Printing

Khóa học cung cấp cho các em những kiến thức về thiết kế 3D, in 3D, các thử thách tư duy thiết kế mẫu,... để kích thích và nuôi dưỡng những bộ óc sáng tạo.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
10 - 16 tuổi 32 buổi - 64h (gồm 2 học phần) 5 - 15 học sinh Sumato

Mô tả khóa học

3D modeling, 3D printing, Modeling and print your own shapes

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

coming soon

Nội dung chương trình học

coming soon

Hình ảnh lớp học thực tế

Các khóa học khác

Xem tất cả