2D design

Tư vấn: 028 7775 8889

2D design

Khóa học tạo cơ hội cho các em tiếp cận với thiết kế 2D, vẽ hình ảnh 2 chiều, thiết kế trò chơi video, và hoạt hình của riêng mình.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
9-16 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

Art, Website, Mobile App, Cartoon 

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

coming soon

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả