Multimedia

Multimedia cung cấp những kiến thức thiết kế 2D, 3D, trang bị các giải pháp, dụng cụ để các em trải nghiệm và thoả sức sáng tạo những sản phẩm của mình.

Tổng khóa học

3 khóa học

2D DESIGN 1 - Khám phá đồ họa

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng để đi vào con đường thiết kế, làm phim chuyên nghiệp.

Độ tuổi: 10 - 18 tuổi

Thời gian: 60h

star

3D design, 3D printting

Khóa học cung cấp cho các em những kiến thức về thiết kế 3D, in 3D, các thử thách tư duy thiết kế mẫu,... để kích thích và nuôi dưỡng những bộ óc sáng tạo.

Độ tuổi: 10-16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star

Animation & Cartoon

Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản về cách thiết kế nhân vật hoạt hình, các em sẽ có cơ hội sáng tạo những tác phẩm hoạt hình của riêng mình.

Độ tuổi: 10 - 16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star star

Các khóa học

Kiddy

 • MTiny & LEGO Classic
 • LEGO Education: Coding Express
 • Scratch Jr

Programming

 • Scratch Basic
 • Scratch Online
 • Python Game Coding
 • Web Development

Robotics

 • Lego Education: Wedo 2.0
 • Lego Education: EV3
 • Robotics Lab: Area 51
 • Arduino Basic IoT

Multimedia

 • 2D design
 • Animation & Cartoon
 • 3D design