Multimedia

Multimedia cung cấp những kiến thức thiết kế 2D, 3D, trang bị các giải pháp, dụng cụ để các em trải nghiệm và thoả sức sáng tạo những sản phẩm của mình.

Tổng khóa học

6 khóa học

2D DESIGN 1 - Khám phá đồ họa

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng để đi vào con đường thiết kế, làm phim chuyên nghiệp.

Độ tuổi: 10 - 18 tuổi

Thời gian: 60h

star

Khóa học tập chụp ảnh

Khoá học cung cấp những kỹ thuật chụp ảnh và xử lý ảnh, giúp các em thoả sức sáng tạo, thể hiện tài năng nghệ thuật của bản thân.

Độ tuổi: 6 - 16 tuổi

Thời gian: 48h - 3 tháng

star star star star star

VR/AR

Khóa học sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong giảng dạy vừa sinh động, lại kích thích giác quan và phát triển tư duy của trẻ.

Độ tuổi: 7-14 tuổi

Thời gian: coming soon

star star

2D design

Khóa học tạo cơ hội cho các em tiếp cận với thiết kế 2D, vẽ hình ảnh 2 chiều, thiết kế trò chơi video, và hoạt hình của riêng mình.

Độ tuổi: 9-16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star

3D design, 3D printting

Khóa học cung cấp cho các em những kiến thức về thiết kế 3D, in 3D, các thử thách tư duy thiết kế mẫu,... để kích thích và nuôi dưỡng những bộ óc sáng tạo.

Độ tuổi: 10-16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star

Animation & Cartoon

Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản về cách thiết kế nhân vật hoạt hình, các em sẽ có cơ hội sáng tạo những tác phẩm hoạt hình của riêng mình.

Độ tuổi: 10 - 16 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star star

Các khóa học

Programming

 • Logic & Scratch Jr.
 • Scratch & Google Computer Science First
 • Build Game
 • Learn Python
 • Web programming
 • Mobile app for iOS and Android

Robotics

 • Build Your First Robot
 • Advanced Robots
 • Assembling &
  Programming Intelligent Robot
 • Sensor & Automation Robot
 • IoT

Multimedia

 • Photographing & Retouch & Export
 • 2D design
 • 3D design, 3D printing
 • Animation & Cartoon
 • VR/AR

Kits Based

 • Google CS First
 • Tynker
 • Lego Education
 • Apple Swift Playground