Khóa học Multimedia | Học viện Công nghệ Sumato

Multimedia

Multimedia cung cấp những kiến thức thiết kế 2D, 3D, trang bị các giải pháp, dụng cụ để các em trải nghiệm và thoả sức sáng tạo những sản phẩm của mình.

Tổng khóa học
3 khóa học
2D Design 1 - Khám phá đồ họa
Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng để đi vào con đường thiết kế, làm phim chuyên nghiệp.

Độ tuổi:  10 -16 tuổi
Thời gian:  32 buổi - 64h (gồm 2 học phần)


Animation
Khóa học cung cấp các lý thuyết cơ bản về cách thiết kế nhân vật hoạt hình, các em sẽ có cơ hội sáng tạo những tác phẩm hoạt hình của riêng mình.

Độ tuổi:   10 - 16 tuổi
Thời gian:  coming soon

   

3D Design & Printing
Khóa học cung cấp cho các em những kiến thức về thiết kế 3D, in 3D, các thử thách tư duy thiết kế mẫu,... để kích thích và nuôi dưỡng những bộ óc sáng tạo.

Độ tuổi:  10 - 16 tuổi
Thời gian:  32 buổi - 64h (gồm 2 học phần)

  

Các khóa học

Kiddy

 • MTiny & LEGO Classic 
 • LEGO Education: Coding Express
 • Scratch JrProgramming

 • Scratch Basic 
 • Scratch Online
 • Python Game Coding
 • Web DevelopmentRobotics

 • Lego Education: Wedo 2.0
 • Lego Education: EV3
 • Robotics Lab: Area 51
 • Arduino Basic IoTMultimedia

 • 2D Design
 • Animation
 • 3D Design & PrintingDMCA.com Protection Status