Google CS First

Tư vấn: 028 7775 8889

Google CS First

Khóa học tạo cơ hội cho học viên được học lập trình thông qua Google CS First, với các chủ đề khác nhau như thể thao, nghệ thuật và thiết kế trò chơi.

Tư vấn: 028 7775 8889
Độ tuổi Thời lượng Lớp tiêu chuẩn Giáo trình
9-14 tuổi coming soon 10 - 16 học sinh coming soon

Mô tả khóa học

coming soon

Yêu cầu học viên

coming soon

Thiết bị học tập

coming soon

Nội dung chương trình học

coming soon

Các khóa học khác

Xem tất cả