Kits Based

Kits Based là môn học cho trẻ trải nghiệm với những bộ công cụ hiện đại đến từ các tập đoàn công nghệ nổi tiếng như Lego, Apple, Google. Tiếp cận sớm với khoa học máy tính và tự động hoá thông qua lập trình robot bằng ngôn ngữ máy tính, sẽ giúp trẻ tự tin hơn trong kỷ nguyên công nghệ.

Tổng khóa học

3 khóa học

Tynker Programming - Lập trình barbie

Học viên được giới thiệu về lập trình cơ bản, tạo ra các câu chuyện tương tác, thiết kế hoạt hình và tạo các trò chơi nhỏ trong giao diện giống như trò chơi của Tynker.

Độ tuổi: 9 - 16 tuổi

Thời gian: 45h - 3 tháng

star star

Apple Swift Playgrounds - Lập trình cùng Apple

Khóa học tạo cơ hội cho các em sử dụng ứng dụng Swift Playgrounds miễn phí trên iPad, thử nghiệm mã Swift thực, và ngôn ngữ lập trình được các chuyên gia sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ.

Độ tuổi: 9 - 16 tuổi

Thời gian: 48h - 3 tháng

star star star

Google CS First

Khóa học tạo cơ hội cho học viên được học lập trình thông qua Google CS First, với các chủ đề khác nhau như thể thao, nghệ thuật và thiết kế trò chơi.

Độ tuổi: 9-14 tuổi

Thời gian: coming soon

star star star star star

Các khóa học

Programming

 • Logic & Scratch Jr.
 • Scratch & Google Computer Science First
 • Build Game
 • Learn Python
 • Web programming
 • Mobile app for iOS and Android

Robotics

 • Build Your First Robot
 • Advanced Robots
 • Assembling &
  Programming Intelligent Robot
 • Sensor & Automation Robot
 • IoT

Multimedia

 • Photographing & Retouch & Export
 • 2D design
 • 3D design, 3D printing
 • Animation & Cartoon
 • VR/AR

Kits Based

 • Google CS First
 • Tynker
 • Lego Education
 • Apple Swift Playground