Khóa học Kiddy | Học viện Công nghệ Sumato

Kiddy

Mỗi bài học được phát triển bằng cách sử dụng các hướng dẫn khoa học, toán học và công nghệ từ hiệp hội Quốc gia về giáo dục trẻ nhỏ- NAEYC The National Association for the Education of Young Children và Lego education Quốc tế.

Khóa học này giúp trẻ mầm non phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ nguyên nhân kết quả và các khái niệm mã hóa ban đầu, chẳng hạn như trình tự sắp xếp, lặp lại và câu lệnh điều kiện. Sử dụng những bài học này, trẻ sẽ được thực hành các kỹ năng viết mã sớm, như giải quyết vấn đề, tư duy tính toán và sử dụng các công cụ kỹ thuật số để thiết kế và thể hiện ý tưởng. Đồng thời, trẻ sẽ được phát triển khả năng đọc viết và ngôn ngữ sớm

Tổng khóa học
2 khóa học
Kiddy code - 1: Kỹ sư nhí tập sự
Khóa học giúp trẻ rèn luyện kỹ năng vận động, kỹ năng xã hội thông qua việc dùng các mảnh ghép LEGO để xây dựng nhân vật và bối cảnh. Đồng thời trẻ cũng sẽ được làm quen với lập trình qua cách dùng các thẻ lệnh để điều khiển chú robot MTiny

Độ tuổi:   4 - 6 tuổi
Thời gian:  32 buổi - 64h (gồm 2 học phần)


Kiddy code - 2: Kỹ sư nhí tập sự 2
Chương trình sử dụng dòng sản phẩm LEGO chuyên biệt dành cho lứa tuổi mầm non "Đoàn tàu lập trình". Các bé sẽ được phát triển tư duy máy tính, giải quyết vấn đề thông các chủ đề câu hỏi thân thuộc với cuộc sống hằng ngày.


Độ tuổi:   4 - 6 tuổi
Thời gian:  32 buổi - 64h (gồm 2 học phần)

 

Các khóa học

Kiddy

 • MTiny & LEGO Classic 
 • LEGO Education: Coding Express
 • Scratch JrProgramming

 • Scratch Basic 
 • Scratch Online
 • Python Game Coding
 • Web DevelopmentRobotics

 • Lego Education: Wedo 2.0
 • Lego Education: EV3
 • Robotics Lab: Area 51
 • Arduino Basic IoTMultimedia

 • 2D Design
 • Animation & Cartoon
 • 3D DesignDMCA.com Protection Status