Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Nguyễn Ngọc Thảo

Giáo viên

Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành đồ họa, thành thạo các phần mềm 3Ds max, Maya, flash, corel, Illustrator, photoshop, 2D game isomatric, diễn hoạt animation. Hiện thầy đang đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển và giảng dạy bộ môn Mulmedia tại Sumato.