Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Ngô Hoàng Phước

Giáo viên

Hơn 4 năm kinh nghiệm công tác tại Lego Education Việt Nam. 3 năm liên tiếp đảm nhận quản lý các bảng thi đấu ROBOTACON - cuộc thi về Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học, được tổ chức bởi Sở GD & ĐT Tp Hồ Chí Minh. Hiện thầy đang đảm nhiệm việc giảng dạy bộ môn Lego Wedo và tổ chức các chương trình phát triển STEAM cho học viên Sumato.