Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Nguyễn Hà Ngọc Huyền

Giáo viên

Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Mầm Non Quốc Tế ở TPHCM. Hiện tại, cô đang đảm nhận bộ môn mTiny của Sumato. Cô mong muốn hướng tới xây dựng những giá trị cốt lõi cho các bé " Tư duy độc lập, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng hợp tác". Trong quá trình dạy học, cô luôn khuyến khích học sinh tự tin thể hiện bản thân. Không áp đặt, tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh. Hoàn thiện nhân cách, đạo đức, tri thức giúp học sinh phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu.