Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Nguyễn Anh Luật

Giáo viên

Hơn hai năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Robotics và đào tạo nhiều đội tuyển học sinh tham gia các cuộc thi đấu Robocon quốc tế. Bằng tất cả niềm đam mê với khoa học - kỹ thuật, thầy muốn mang tất cả kiến thức, kinh nghiệm của mình để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ và giúp học viên tạo ra các sản phẩm công nghệ hữu ích cho cuộc sống.