Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Hoàng Minh Tuấn

Giáo viên

Hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy Steam toán và lập trình, Lego, Scratch, mblock đến các ngôn ngữ text như C, C++, Java, PHP,... cho trẻ em, và sinh viên ở nhiều trung tâm. Lấy câu nói: “Người Thầy vĩ đại luôn tạo cảm hứng” làm kim chỉ nam, thầy có nhiều phương pháp dạy sáng tạo, luôn biết cách tạo hứng khởi trong mỗi buổi học, giúp các em vững kiến thức, giỏi kỹ năng để tự tin làm chủ tương lai của bản thân.