Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Hà Nguyễn Quốc Huy

Phó phòng Đào tạo

5 năm kinh nghiệm giảng dạy phương pháp STEAM cho trẻ em. Từng tham gia các cuộc thi về STEAM như Robotacon, Olympic với tư cách là huấn luyện viên, ban tổ chức. Anh hiện đang nghiên cứu và phát triển nhiều chương trình STEAM để các bạn học viên Sumato có thể tiếp cận và phát triển bản thân.