Đội ngũ giáo viên tại Sumato

Đỗ Anh Tiến

Trưởng bộ môn Multimedia

Hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Multimedia tại trường Đại học Hoa Sen. 2 năm kinh nghiệm dạy thiết kế web tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Hiện thầy đang nghiên cứu, xây dựng và phát triển nhiều chương trình giảng dạy STEAM dành cho trẻ em Việt Nam.