HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC XXVII – NĂM 2021 | Học viện Công nghệ Sumato


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC XXVII – NĂM 2021

Registrations are closed
 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXVII – NĂM 2021 


 Nhằm thúc khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII năm 2021 với các nội dung như sau:

 Đối tượng tham gia:

Học sinh trên toàn quốc

Độ tuổi: Từ 6 – 18 tuổi

 Nội dung, hình thức thi

Bảng A: Thi kỹ năng lập trình và hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học (Thi cá nhân) 

Bảng B: Thi kỹ năng lập trình và hướng tạo tao sản phẩm THCS (Thi cá nhân)

Bảng C: Thi kỹ năng lập trình cấp THPT (Thi theo đội, tối đa 2 thí sinh mỗi đội)

Bảng D2: Thi sản phẩm sáng tạo cấp THCS (phần mềm, phần cứng hoặc sản phấm tích hợp). Mỗi đội tối đa 3 thí sinh, có thể có giáo viên hướng dẫn. Sản phẩm dự thi chưa từng đạt giải ở các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế.

Bảng D3: Thi sản phẩm sáng tạo cấp THPT (phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp). Mỗi đội tối đa 3 thí sinh, có thể có giáo viên hướng dẫn. Sản phẩm dự thi chưa từng đạt giải ở các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế.


 Điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng thí sinh

 Vòng sơ khảo

a. Điều kiện dự thi: Các thí sinh, đội thi, sản phẩm sáng tạo (SPST) không thuộc đội tuyển của các tỉnh thành phố đăng kí dự thi ở các bảng A, B, C, D2, D3 và nộp lệ phí thi

b. Số lượng thí sinh: Tại mỗi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) mỗi bảng thi có tối đa 200 thí sinh (đội thi), ưu tiên theo thời gian đăng ký. Số SPST bảng D2, D3 đăng ký theo nhu cầu (không giới hạn số lượng)

 Vòng Khu vực

a. Tiêu chuẩn: Thí sinh trong đội tuyển của các tỉnh, thành và thí sinh được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo

b. Số lượng thí sinh:

- Đội tuyển của tình, thành phố có số lượng tối đa như sau: 8 thí sinh, mỗi bảng A và B; 5 đội thi bảng C, 10 SPST mỗi bảng D2 và D3 (Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Quảng Nam có số lượng tối đa như sau: 15 thí sinh mỗi bảng A và B; 8 đội thi bảng C; 200 SPST mỗi bảng D2 và D3)

- Chọn các thí sinh, đội thi, SPST xuất sắc nhất Vòng Sơ khảo tại mỗi khu vực, cụ thể như sau: tối đa 20 thí sinh mỗi bảng A và B; tối đa 20 đội thi bảng C; tối đa 20 SPST mỗi bảng D2 và D3.

 Vòng Chung kết Quốc gia

a. Tiêu chuẩn: Thí sinh dạt kết quả cao của từng khu vực thi

b. Số lượng thí sinh

- Mỗi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) chọn tối đa: 8 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng A và B; 8 đội thi xuất sắc nhất bảng C

- Mỗi bảng D2 và D3 sẽ chọn ra 15 sản phẩm sáng tạo nhất (xét chọn trên tổng thể các sản phẩm toàn quốc, không phân bổ số lượng mỗi miền)

 

 Thời gian và địa điểm thi

1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian đăng ký trực tuyến: trước ngày 10/06/2021

- Ngày thi: ngày 20/06/2021, tùy theo số lượng đăng ký sẽ bố trí địa điểm thi phù hợp, dự kiến tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh (đồng thời)

2. Vòng Khu vực

- Ngày 11/07/2021 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Nam

- Ngày 18/07/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Vòng Chung kết Quốc gia và Lễ tổng kết trao giải thưởng Hội thi

Ngày 6, 7 và 8/8/2021 tại tỉnh Quảng Nam


Date & Time
Tuesday
June 1, 2021
Start - 4:00 PM
Sunday
August 8, 2021
End - 4:05 PM Asia/Saigon
Location

Sumato Academy

27 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô giang
Quận 1
TP Hồ Chí Minh Vietnam
02877758889
hi@sumato.edu.vn
Get the direction
Organizer

Sumato Academy

02877758889
hi@sumato.edu.vn
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

DMCA.com Protection Status