Top 7 kỹ năng mềm trẻ phát triển khi học lập trình | Học viện Công nghệ Sumato
Top 7 kỹ năng mềm trẻ phát triển khi học lập trình
14 February, 2022 by
Isabel
| No comments yet


Kỹ năng mềm rất quan trọng đối với trẻ, không chỉ hỗ trợ trong học tập của bé hiện tại mà còn giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày và công việc trong tương lai. Lập trình không những là một kỹ năng, và hơn thế nữa, khi các trẻ tham gia vào các dự án, thực hành lập trình cũng sẽ phát triển nhiều kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân với nhau. Trên thực tế, khi nói chuyện với nhà tuyển dụng, bạn sẽ thấy rằng công nghệ kỹ thuật số là chìa khóa để mở ra cánh cửa mới và phần quan trọng nhất để biến cơ hội thành hiện thực là thể hiện tốt những kỹ năng xã hội. Và để trẻ có thể sử dụng thật tốt những kỹ năng này, bạn cần đồng hành cùng con trong suốt chặng đường học tập của bé. Link tham khảo: https://sumato.edu.vn/top-7-ky-nang-mem-tre-phat-trien-khi-hoc-lap-trinh?#scrollTop=0


Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment
DMCA.com Protection Status