Nhân sự 4.0 cần chuẩn bị những gì để thích ứng? | Học viện Công nghệ Sumato
Nhân sự 4.0 cần chuẩn bị những gì để thích ứng?
24 March, 2022 by
Isabel
| No comments yet


Robot và tự động hóa được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực chính của khoa học và công nghệ có tác động trực tiếp tới nguồn nhân lực toàn cầu. Trên thực tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động trực tiếp tới thị trường lao động Việt Nam. Hãy cùng Sumato tìm hiểu những điều mà nhân sự 4.0 cần chuẩn bị để kịp thích ứng với sự thay đổi của thời địa công nghệ nhé.
Link tham khảo: https://sumato.edu.vn/nhan-su-4-0-can-chuan-bi-nhung-gi-e-thich-ung?enable_seo#
Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment
DMCA.com Protection Status