Giáo dục STEAM là gì ? | Học viện Công nghệ Sumato
Giáo dục STEAM là gì ?
27 April, 2021 by
Giáo dục STEAM là gì ?
Administrator
| No comments yet


Thuật ngữ STEAM là chữ viết tắt bằng tiếng Anh của năm chữ: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (nghệ thuật) và Mathematics (Toán học). Giáo dục STEAM trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học.

Giáo dục STEAM là một sự chuyển đổi từ cách thức giáo dục truyền thống, dựa vào tiêu chuẩn điểm số để đánh giá, sang một phương pháp giáo dục hiện đại và lý tưởng, trong đó quá trình học tập và kết quả cùng được xem trọng như nhau. Điểm nổi bật của STEAM là kết nối, liên hệ thông tin giữa các lĩnh vực trên với thực tế, cho trẻ được trải nghiệm, thực hành thực tế.

Trong đó, Science (khoa học), học sinh được trang bị kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật cơ bản và các cơ sở lý thuyết nền tảng của giáo dục khoa học, qua đó học sinh có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành trải nghiệm và có tư duy để sử dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Với Technology (công nghệ), học sinh có khả năng nhìn nhận, hiểu biết, sử dụng, kiểm soát và truy cập được công nghệ, từ những vật dụng đơn giản như sử dụng bút chì, bút màu đến những hệ thống phức tạp như mạng Internet, lập trình, AI,... 

Về Engineering (kỹ thuật), học sinh được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình, cách thức để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp, tìm tòi, thử nghiệm, khám phá và sắp xếp lại để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trong thiết kế và xây dựng quy trình. 

Còn Art (nghệ thuật), học sinh có thể sử dụng cả hai mặt của bộ não: trái - phân tích và phải - sáng tạo trong quá trình tư duy. Qua đó, trẻ tự nghĩ ra những cách khéo léo để giải quyết vấn đề và phát huy hết sức khả năng khám phá cái mới của bản thân.

Và cuối cùng, Mathematics (toán học): trong quá trình nghiên cứu toán học giúp học sinh đo lường, so sánh, dự đoán, lập công thức, số hóa các mối quan hệ vật chất, không gian, thời gian để tạo ra các sản phẩm công nghệ.

Phương pháp giáo dục STEAM chưa được phổ biến rộng ở Việt Nam nhưng đã là “kim chỉ nam” rất thịnh hành trong lĩnh vực giáo dục ở các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Nhật,... Do đó, giáo dục STEAM đang là điều vô cùng cần thiết để cải thiện nền giáo dục của chúng ta. Chưa kể, 75% việc làm trong tương lai đòi hỏi người lao động bắt buộc phải có kỹ năng STEAM. Để cạnh tranh công việc trong tương lai, lực lượng lao động (nhất là trẻ em) cần được trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể thích ứng với sự đổi mới này. 

Và dù bạn là một nghệ sĩ, nhà thiết kế, kỹ sư công nghệ, nhà khoa học,... thì việc được giáo dục theo phương pháp STEAM là điều kiện cần cho sự phát triển của chúng ta. Và giờ thì không ai có thể phủ nhận thêm nữa về tầm quan trọng của giáo dục STEAM đối với sự đổi mới cho tương lai của chúng ta và cả trẻ em phải không nào?

Nguồn: Tri thức trẻ.

Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment
DMCA.com Protection Status