Lập trình cơ bản

Một tuần học lập trình online miễn phí trong cao điểm dịch Covid-19

sumato, Lập trình cơ bản, Học lập trình online - 14/04/2020

Lớp học lập trình online hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ từ 6 - 18 tuổi về Scratch, Python, làm Web cơ bản.